Innkalling til møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte mandag28. november 2022, kl. 09:30 på Bindal helsetun.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte mandag 28.11.2022, kl. 09:30.

Det gjøres oppmerksom på at møtet vil bli avholdt på møterom Mulingen på Bindal helsetun.

Her er saksliste (PDF, 18 MB).