Innkalling til møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte på Bindal rådhus mandag 19. februar.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte på Bindal rådhus kl 1200 mandag 19. februar i kommunestyresalen.

Her er lenke til innkalling med saksliste.