Innkalling til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte tirsdag 23. februar på Bindal rådhus.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte tirsdag 23. februar kl 0930 i kommunestyresalen på Bindal rådhus.

Her er innkalling med saksliste. (PDF, 2 MB)