Innkalling til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte på Bindal rådhus tirsdag 23. november kl 1000.

Innkalling til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte på Bindal rådhus tirsdag 23. november kl 1000.

Her kan du lese innkalling og saksliste.   (PDF, 21 MB)