Innkreving av eiendomsskatt

Her er en forklaring på det som står om eiendomsskatt for 2018 i kravet om kommunale avgifter som nylig er sendt ut.

Kommunale avgifter

Innbyggere som har mottatt krav om kommunale avgifter nå nylig vil ha lagt merke til at eiendomsskatten står på to linjer i oversikten. Det ene beløpet viser totalbeløpet for beregnet eiendomsskatt for hele året, mens det andre beløpet viser hva som allerede er betalt for første halvår.

For de som fikk beregnet feil skatt i første halvår, er dette nå rettet opp.

Ta kontakt med økonomiavdelingen hvis du har spørsmål.