Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 – utlegging av manntallet.

Nå kan du sjekke at du står i manntallet, slik at du kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019,

For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019, må du ha stemmerett og stå innført i manntallet. Dersom du har flyttet hit fra en annen kommune og flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2019, vil du stå oppført i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme i Bindal.

Manntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn den 11. juli på Bindal rådhus, Terråk, og blir liggende ute til og med 9. september 2019.
Også samemanntallet legges ut samtidig for offentlig ettersyn.

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra kommunens manntall, kan kreve at feilen rettes opp. Begrunnet krav sendes skriftlig til:

Valgstyret i Bindal
Bindal rådhus
Oldervikveien 5
7980 Terråk