Kommunestyremøte onsdag 15. november

Innkalling og saksliste er nå lagt ut til møte i kommunestyret.

Bindal kommunestyre har møte på Bindal rådhus onsdag 15. november 2023 kl 0900.

Kommunedirektøren skulle opprinnelig orientere om forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan for årene 2024-2027.
Dette er utsatt. Formannskapet vil etter sitt møte 29. november legge budsjett og økonomiplan ut til offentlig ettersyn. 


Orientering fra ungdomsrådet.
Orientering fra ordføreren.
Spørretimen.

Innkalling og saksliste finner du her.

Lenke til overføring av kommunestyremøtet 15.11.23