Kommunestyremøte torsdag 17. november.

Kommunestyremøte i Bindal har møte torsdag 17. november.

Kommunestyremøte i Bindal har møte torsdag 17. november kl 0900 på kommunestyresalen i Bindal rådhus.
Her er innkalling med saksliste.

Kl. 09:05 - Kommunedirektøren orienterer om sitt forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023- 2026.
Roger Veinan fra Bedriftskompetanse AS presenterer vurdering av kommunens lederstruktur samt bemanningsanalyse. Økonomisjefen orienterer om regnskapsrapportering 2. tertial 2022.
Orientering fra Brukstomta Næringspark AS v/Frode Næsvold.
Orientering fra ordføreren.
Spørretimen.

Møtet vil bli overført direkte. Lenke til møtet kommer her.   Lenke til møtet

Bedriftskompetanses vurdering av lederstruktur. (PDF, 3 MB)