Kommunestyremøte torsdag 23. april

Det blir telefonmøte for kommunestyret den 23. april. Innkalling og saksliste vil bli lagt ut her.

Kommunestyremøtet 23.04.2020, kl. 09.00, vil bli avholdt som telefonmøte.

Kommunestyret, media og andre som vil følge møtet, vil få oppgitt et telefonnummer som skal ringes når innkalling til møtet går ut 15.04.2020.

 

Administrasjon og ordfører vil være i kommunestyresalen på møtedagen.