Kulturprisen 2023

Har du forslag til hvem som bør få Bindal kommunes kulturpris for 2023?
Fristen for å komme med forslag er 23. mai. 

Forslag på kandidater til kulturprisen i Bindal kan sendes til Bindal kommune innen 23. mai.  Send forslag til postmottak@bindal.kommune.no  

Retningslinjene for prisen er slik:  
1. Bindal kommune v/ formannskapet deler ut en «Kulturpris».  Prisen deles ut hvert år, dersom ikke annet blir bestemt.  
2. Formålet med kulturprisen er å gi anerkjennelse til en person eller forening/lag som har utmerket seg ved sin innsats i kulturlivet i Bindal.  
3. Prisen gis til vanlig til en person, men kan i spesielle tilfeller  deles. Prisen kan også gis til en forening eller et lag.  
4. Kulturprisen overrekkes av ordføreren, sammen med et diplom.
5. Formannskapet tildeler prisen etter innstilling fra oppvekst- og kultursjefen.  
6. Prisen lyses ut i avisene og i kulturkalenderen med en frist for innsending av forslag til kandidater.