Kulturprisen i Bindal

Fristen for å komme med forslag på kandidater til kulturprisen for 2019 i Bindal framskyndes til tirsdag 28. mai. Dette gjøres for å rekke formannskapsmøtet den 29. mai.

Bindal kommunes kulturpris

Forslag på kandidater til kulturprisen i Bindal sendes til Bindal kommune vanligvis innen 1. juni.
 I år settes fristen til 28. mai.

Retningslinjene for prisen er slik:

1. Bindal kommune ved formannskapet deler ut en «Kulturpris». Prisen deles ut hvert år, dersom ikke annet blir bestemt.

2. Formålet med kulturprisen er å gi anerkjennelse til en person eller forening/lag som har utmerket seg ved sin innsats i kulturlivet i Bindal.

3. Prisen gis til vanlig til en person, men kan i spesielle tilfeller deles. Prisen kan også gis til en forening eller et lag.

4. Kulturprisen overrekkes av ordføreren, sammen med et diplom.

5. Formannskapet tildeler prisen etter innstilling fra oppvekst- og kultursjefen.

6. Prisen lyses ut i avisene og i kulturkalenderen med en frist for innsending av forslag til kandidater.