Lærling helsefagarbeider

Har du lyst på læreplass som helsefagarbeider i Bindal kommune?
Vi har en ledig læreplass innen faget helsefagarbeider fra sommer/høst 2021.

Har du lyst på læreplass som helsefagarbeider i Bindal kommune?

Vi har en ledig læreplass innen faget helsefagarbeider fra sommer/høst 2021.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker lærling som har bestått VG1 og VG2
 • Søkere som ikke har bestått enkeltfag, kan bli vurdert
 • Lite fravær vektlegges

Vi ønsker en lærling som

 • Er engasjert, motivert og interessert i faget
 • Evner å samarbeide med andre
 • Har gode holdninger i arbeid med mennesker
 • Er kreativ, fleksibel og løsningsorientert
 • Er strukturert og evner å jobbe systematisk

Om tjenestestedet

 • Som lærling i helsefagarbeiderfaget jobber du i helsesektoren fordelt sykehjem, hjemmetjenesten og i boligtjenesten for funksjonshemmede. Du får erfaring med og kunnskap om mennesker i forskjellige livsfaser, og du skal oppleve mestring og progresjon. Vårt mål er at du skal bestå fagprøven på en best mulig måte.

Vi kan tilby deg

 • En variert og lærerik praksis med gode utviklingsmuligheter
 • Tett oppfølging og veiledning
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et aktivt, lærende og engasjerende arbeidsmiljø

Annet

 • Søkere med ungdomsrett vil som hovedregel bli prioritert
 • Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke lærlingeplass hos oss, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder institusjon Heide Pedersen,

telefon 750 32500 eller e-post ++heidi.pedersen@bindal.kommune.no++

Politiattest må framlegges ved tilsettelse.

For stillingen gjelder tilsetting og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover og reglement. Lønn i henhold til tariffavtale. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Søknad med CV sendes ++postmottak@bindal.kommune.no++ , innen 31. mars 2021.