Ledig stilling: 100% fast stilling som nestleder i Barnevernstjenesten Sør-Helgeland

Det er ledig 100% fast stilling som nestleder i Barnevernstjenesten Sør-Helgeland. Søknadsfrist er 20. januar 2022

Det er ledig 100% fast stilling som nestleder i Barnevernstjenesten Sør-Helgeland.

Se hele utlysningen her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/217656/100-fast-stilling-som-nestleder-i-barnevernstjenesten-soer-helgeland

Barneverntjenesten i de fem Sør-Helgeland kommunene: Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad ble i 2011 etablert som en interkommunal tjeneste. Brønnøy er vertskommune og arbeidssted er rådhuset i Brønnøy. Tjenesten har 19, 5 stillinger, er organisert i tre team og har et godt og utviklingsorientert arbeidsmiljø.