Ledig stilling: Arealplanlegger/byggesaksbehandler

Bindal kommune har ledig stilling som arealplanlegger/byggesaksbehandler i 100% stilling ved plan- og utviklingssektoren. Søknadsfrist 23. september 2022.

Arealplanlegger/byggesaksbehandler

Bindal kommune, en av Norges mest veldrevne småkommuner har ledig stilling som arealplanlegger/byggesaksbehandler i 100% stilling ved plan- og utviklingssektoren. Tiltredelse etter avtale.

Plan- og utviklingssektor består av næring, miljø, byggesak, plan, kart/oppmåling, landbruk, skog/viltforvaltning, renhold, boligforvaltning/kommunale bygg, tekniske tjenester, samt brannvesen. Du vil få sju erfarne og trivelige kollegaer som er plassert i samme kontorfløy.

Stillingen har kontorsted på Bindal rådhus, Terråk.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeidelse av overordnede arealplaner og strategier
 • Saksbehandling og veiledning av private reguleringsplaner
 • Saksbehandling av dispensasjonssøknader
 • Arbeid med kommunens planverktøy
 • Byggesaksbehandling
 • Deltakelse i prosjekter og i arbeidsgrupper
 • Andre oppgaver innenfor sektorens arbeidsområde kan bli aktuelt

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning
 • Kjennskap til relevant lovverk og GIS
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlige egenskaper vektlegges
 • Lengre relevant arbeidserfaring kan kompensere for formell kompetanse

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig, ta ansvar og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å tilegne seg kunnskap om relevant lov- og avtaleverk
 • Du har god serviceholdning og godt humør
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Stort handlingsrom i arbeidet
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Flyttegodtgjøring etter avtale
 • Bindal kommune kan være behjelpelig med bolig

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til plan- og utviklingssjef Kjell Andersen tlf: 481 203 54 eller e-post: kjell.andersen@bindal.kommune.no

 

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd.

 

Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

 

Bindal kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet, og gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle kommunen ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet vil du bli kontaktet. Du kan da, om du ønsker det, velge å trekke søknaden.

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no, innen 23.09.22.CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.