Ledig stilling: Bindal kulturskole søker ledende kulturskolelærer i 75 % stilling

Søknadsfrist 15. juni 2022.

Bindal kulturskole søker ledende kulturskolelærer i 75 % stilling

Oppstartsdato 1. august 2022.

 

Ønskelige fagområder er:

 • Kunst og håndverk
 • Sang
 • Kordirigent
 • Korpsdirigent
 • Piano/Keyboard
 • Gitar/bass/ukulele
 • Blåseinstrument
 • Band
 • Dans

Personlige egenskaper

Vi søker en lærer som:

 • Har relevant pedagogisk utdanning
 • Har erfaring med arbeid med barn og har gode pedagogiske evner
 • Har evne til å skape gode og trygge relasjoner
 • Er velfungerende og samarbeidsorientert i team
 • Deltar aktivt i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø
 • Har godt samarbeid med foresatte
 • Vil bidra aktivt til rekruttering av nye elever
 • Vil kunne bistå med besvarelser av søknader og fakturering

For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til oppvekst- og kultursjef Siv Anita Myhre, mobil: 48 20 43 90, siv.anita.myhre@bindal.kommune.no

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

 

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.noSøknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no innen 15.06.2022. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.