Ledig stilling: Vernepleier ved Terråk skole

100 % fast stilling som vernepleier ved Terråk skole er ledigTerråk skole ønsker å tilsette vernepleier, med arbeid både i skoletiden og på SFO. Søknadsfrist er 27. mai 2022.

100 % fast stilling som vernepleier ved Terråk skole

Terråk skole ønsker å tilsette vernepleier, med arbeid både i skoletiden og på SFO.

Inkludering og tilpasset opplæring er grunnprinsipper i den norske skolen og er viktig for å møte utfordringer knyttet til mangfoldet i elevgruppen i dag. I de siste tiårene har mangfoldet i elevgruppen økt som følge av at barn med ulike forutsetninger, diagnoser, funksjonshemninger, psykiske vansker og sosiale forskjeller, inkluderes i samme klasse. For å styrke skolens psykososiale oppgaver søker Terråk skole nå etter ansatte med helse- og sosialfaglig kompetanse som kan bidra til en bedre skole.

Stillingen ønskes besatt fra 01.08.2022.

Kvalifikasjoner:

 • Vernepleier, eller annen relevant høyskoleutdanning
 • Erfaring fra arbeid med barn med funksjonsnedsettelse
 • Gode norskkunnskaper kreves
 • Tilsettingen er betinget godkjent politiattest
 • Personlig egnethet vektlegges

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til at elever med særskilte behov blir helhetlig ivaretatt og i tråd med faglige tilrådinger
 • Bistå klasser i undervisningssituasjonen
 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter i samarbeid med det øvrige personalet
 • Bidra til trivsel og trygghet for elever og kollegaer
 • Bidra til et godt skole-/hjemsamarbeid
 • Tett samarbeid med resten av personalet

Personlige egenskaper:

 • Har evne til å identifisere og iverksette tilpassede tiltak overfor alle elevers behov
 • Har evne til å skape gode og trygge relasjoner i skolemiljøet
 • Er velfungerende og samarbeidsorientert i team
 • Deltar aktivt i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø på skolen
 • Har godt samarbeid med foresatte

Lønn og arbeidstid:

Tilsetting der en vernepleier følger skoleruten:

Særavtale SFS 2210 Barnehager, SFO, Skole og Familiebarnehager inneholder en rekke viktige bestemmelser. Her åpnes det for to alternative bestemmelser for den tiden skolen er stengt utover ferielengde i henhold til lov og avtaleverket.

Den som ansettes kan velge mellom følgende alternativ:

**Alternativ 1:**Den ansatte beholder full lønn, men vil bli satt til annet tilsvarende arbeid innenfor oppvekstsektoren i skolens friuker.

**Alternativ 2:**Det kan avtales at arbeidstakeren følger skoleruten/skoleåret, og får lønnen redusert med 11 %. Det er lønnen som reduseres og ikke stillingsprosenten.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor Kari Lillemark, mobil: 48 17 85 12, kari.lillemark@bindal.kommune.no

For stillingen gjelder tilsetting og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no innen 27.05.2022. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Bindal kommune
Adresse:
Rørgata 6, 7980 Terråk
Hjemmeside:
https://bindal.kommune.no
Facebook:
https://www.facebook.com/bindal.kommune.no

Bindal kommune har vel 1400 innbyggere og er den sørligste kommunen i Nordland med vakker natur og gode jakt-, fiske- og friluftsmuligheter. Vi har et aktivt kulturliv med mange lag og foreninger som legger ned stor frivillig innsats for å skape aktivitet og trivsel i hele kommunen. Vi tilbyr trygge oppvekstsvilkår for barn og unge i en kommune som er opptatt av å yte gode tjenester til innbyggerne. Havbruk, treindustri og jordbruk står sentralt.