Ledig stilling: Vernepleier

Ved helse- og omsorgsavdelingen, for tiden hjemmetjenesten (bolig) er det ledig 100 % fast stilling som vernepleier. Tiltredelse 01.09.2022. Søknadsfristen er 8. august 2022.

VERNEPLEIER BINDAL KOMMUNE

 

Ved helse- og omsorgsavdelingen, for tiden hjemmetjenesten (bolig) er det ledig 100 % fast stilling som vernepleier. Tiltredelse 01.09.2022

 

 

Kort om stillingen:

 • Stillingen er i bolig som gir oppfølging til pasienter med behov innen psykisk helse og som mottar helse- og omsorgstjenester iht individuelle vedtak
 • Stillingen er i drift i årsturnus og innebærer helgearbeid
 • Inngår i tverrfaglig team med helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleier, ergoterapeut og assistenter for oppfølging av dagliglivets aktiviteter
 • Oppmøtested på Bindalseidet
 • Må ha førerkort klasse B
 • Arbeidstid med turnus på dag og aften, 17 helger pr år.
 • Må legge frem politiattest ved tilsettelse

 

Ansvarsområdet og arbeidsoppgaver:

 • Faglig observasjon, tiltak og oppfølging av brukere
 • Bidra til å sikre forsvarlige pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk
 • Bidra til et godt samarbeid med pasienter og pårørende.
 • Være aktiv pådriver for å skape et godt fagmiljø og bidra til samarbeid på tvers av faggruppene.
 • Ivareta brukerperspektivet
 • Samarbeide med øvrige tjenesteytere, internt/eksternt
 • Opplæring og faglig veiledning av kollegaer

 

Vi ønsker at du har:

 • Høyskoleutdanning (vernepleier, men også annen utdanning innenfor helse og sosial kan vurderes)
 • Erfaring med helse- og omsorgsyrket
 • Nasjonal norskprøve nivå 3, og gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Kan bruke IKT-verktøy, - vi har Visma profil og digitale kvalitetssystem.
 • Førerkort kl B

 

Personlige egenskaper:

 • Du evner å arbeide målrettet, selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter og godt humør
 • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver, løsningsorientert, praktisk, trygg og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter og godt humør
 • Din personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt

 

 

 

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsplass med god opplæring, oppfølging med fadderordning og veiledning.
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et aktivt, lærende og engasjerende arbeidsmiljø.
 • Et bredt spekter av faglige utfordringer med brukere i alle aldersgrupper og ulike hjelpebehov.
 • Opplæring i fagsystem som avdelingen bruker.
 • Studentavlønning i vernepleier og sykepleierutdanningene

 

 

Som følge av ansettelse, kan det bli ledighet i andre stillinger med tilsvarende kvalifikasjonskrav. Søkerlisten vil da benyttes til å rekruttere inn i disse stillingene.

Det åpnes opp for at andre med annen kompetanse kan tilsettes, og det presiseres at personlig egnethet vil tillegges særdeles stor vekt.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Bindal kommune v/ Anita S. Lund tlf 750 32 500, epost: postmottak@bindal.kommune.no

 

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

 

 

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no, innen 8. august 2022. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.