Ledig stilling: Vikariat i 60% stilling som konsulent

Bindal kommune har ledig vikariat i 60% stilling som konsulent i sentraladministrasjon med arbeidssted serviceavdelingen. Oppstart etter nærmere avtale, med varighet ut 2023. Send søknad innen 15. november 2022.

Bindal kommune har ledig vikariat i 60% stilling som konsulent i sentraladministrasjon med arbeidssted serviceavdelingen. Oppstart etter nærmere avtale, med varighet ut 2023.

Som vikar i serviceavdelingen vil din arbeidsplass være tilknyttet publikumsmottaket i første etasje på rådhuset på Terråk. Du vil betjene telefonen i sentralbordet, og være en av de som veileder besøkende på rådhuset. Mye av din tid vil gå til dokumentbehandling, det vil si mottak av e-poster inn til kommunen som skal videresendes i organisasjonen eller legges inn i vårt saksbehandlingssystem Elements. Din nærmeste kollega har god kompetanse på området, og vil gi deg nødvendig opplæring.

Vi ser etter en serviceinnstilt kollega som er fleksibel og som jobber systematisk, nøyaktig og effektivt. Vi ønsker at du har gode datakunnskaper og liker å sette deg inn i nye systemer. Du trenger ikke ha erfaring med vårt saksbehandlingssystem Elements, men må ha god evne til å tillegge deg digital kompetanse. Du må like å jobbe med rutineoppgaver, men samtidig være fleksibel, trives med høyt tempo og ta utfordringer ut fra våre behov. I 2023 er det kommune- og fylkestingsvalg, og du vil være en viktig ressurs i valgperioden.

Lovverk, som arkivloven, personopplysningsloven, offentlighetslova og forvaltningsloven er sentrale hjelpemiddel i vårt arbeid. Om du ikke har kjennskap til disse er det viktig at du har evne til å sette deg inn i, og benytte aktuelle lovverk for vår avdeling.

Vi ønsker at du har relevant fag/høyskoleutdanning, men like viktig er erfaring og realkompetanse ut fra stillingens behov.

På rådhuset har vi et godt arbeidsmiljø, og samarbeider på tvers av sektorer når behovene oppstår. Om du ønsker å være en del av vårt team, ring gjerne HR-sjef Lena Fuglstad på mobil 906 29727 for en samtale.

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd.

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no, innen 15. november 2022. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.