Ledig stilling: Vikariat som bibliotekar i 50% stilling.

Vikariat som bibliotekar i 50% stilling i Bindal kommune. Søknadsfrist er 15. september.

Vikariat som bibliotekar i 50% stilling i Bindal kommune

 

Bindal kommune søker etter vikar for vår bibliotekar i 50 % stilling. Vikariatet varer fra 15.09.2022 og ut året, med mulighet for forlengelse. Stillingen er underlagt oppvekst- og kultursektoren. Biblioteket er i første etasje i Bindal rådhus. Her vil du bli møtt med et godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer.

Følgende ansvars- og arbeidsoppgaver ligger til stillingen:

  • Daglig drift av biblioteket, med utlån av bøker m.m.
  • Veiledning- og formidlingsarbeid
  • Delta i gjennomføring av arrangement
  • Bistand i publikumsmottak

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som er bibliotekar eller har tilsvarende utdanning. Søkere med annen relevant utdanning og/eller erfaring vil også bli vurdert. Tidligere praksis fra bibliotek-arbeid er en fordel og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

  • Du har godt humør og er serviceinnstilt
  • Du har interesse for litteratur og kultur
  • Du kan jobbe selvstendig og er fleksibel
  • Du kan planlegge og strukturere egen arbeidshverdag
  • Du er engasjert og bidrar til å forbedre rutiner og arbeidsprosesser
  • Du er et positivt bidrag til vårt gode arbeidsmiljø

Stillingen krever at godkjent politiattest framlegges før tiltredelse.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til oppvekst- og kultursjef, mobil: 48 20 43 90 siv.anita.myhre@bindal.kommune.no

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no