Ledig vikariat: Konsulent i sentraladministrasjonen

Det er ledig vikariat i 70% stilling fra 29. juni til 1. januar 2021, og deretter i 60% fram til 25. mars 2021. Søknadsfristen er 14. april 2020.

Konsulent

 

Vår konsulent i sentraladministrasjonen skal ut i foreldrepermisjon. Vi har dermed ledig vikariat i 70% stilling for perioden 29.6.2020 – 31.12.2020, og fra 1.1.2021 60% stilling fram til 25.3.2021.

 

Ansvarsområdet og arbeidsoppgaver:

 • Arkiv
 • Saksbehandling  
 • Stedfortreder i publikumsmottaket
 • Andre arbeidsoppgaver ut fra organisasjonens behov

 

Vi ønsker at du har:

 • Erfaring fra kommunal saksbehandling
 • Kunnskaper i bruk av IKT-verktøy
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Kunnskap om bruk av lovverk

 

Personlige egenskaper

 • Du evner å arbeide målrettet, selvstendig, nøyaktig og effektivt
 • Du er serviceinnstilt og har godt humør
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Din personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt

 

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et aktivt, lærende og engasjerende arbeidsmiljø

Spørsmål om stillingen kan rettes til assisterende rådmann Lena Fuglstad, tlf. 906 29727.

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd.

 

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no, innen 14. april 2020. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.