Ledige stillinger: Helsefagarbeidere

Ved helse- og omsorgsavdelingen, hjemmetjenesten (bolig) er det ledig to stillinger: 
50 % fast stilling som helsefagarbeider med 17 helger pr år, med tiltredelse 01.09.2022 
30 % fast stilling som helsefagarbeider med 17 helger pr år, med tiltredelse 01.09.22. Søknadsfristen er 8. august 2022.
 

BINDAL KOMMUNE SØKER HELSEFAGARBEIDERE

 

Ved helse- og omsorgsavdelingen, hjemmetjenesten (bolig) er det ledig;

50 % fast stilling som helsefagarbeider med 17 helger pr år, med tiltredelse 01.09.2022

30 % fast stilling som helsefagarbeider med 17 helger pr år, med tiltredelse 01.09.22

 

 

Kort om stillingen:

 • Stillingen er i drift i årsturnus
 • Helsehjelp og praktisk bistand til hjemmeboende
 • Oppmøtested på Terråk
 • Må ha førerkort klasse B
 • Arbeidstid med turnus på dag og aften og natt, inkl 12 timers vakter
 • Må legge frem politiattest ved tilsettelse

 

Ansvarsområdet og arbeidsoppgaver:

 • Helse- og omsorgstjenester overfor hjemmeboende iht individuelle vedtak fattet av koordinerende enhet
 • Legge til rette for at brukere kan bo hjemme lengst mulig
 • Samarbeide med øvrige tjeneste ytere, internt/eksternt
 • Ivareta brukerperspektivet

 

Vi ønsker at du har:

 • Fagbrev som helsefagarbeider, men andre kan også bli vurdert for stillingene
 • Kjennskap til dataverktøy og EPJ-system
 • Erfaring med helse- og omsorgsyrket

 

Personlige egenskaper:

 • Du evner å arbeide selvstendig og strukturert
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter og godt humør
 • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver, løsningsorientert, praktisk, trygg og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Din personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt

 

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et aktivt, lærende og engasjerende arbeidsmiljø
 • Opplæring i EPJ-systemet

Som følge av ansettelse, kan det bli ledighet i andre stillinger med tilsvarende kvalifikasjonskrav. Søkerlisten vil da benyttes til å rekruttere inn i disse stillingene.

Det åpnes opp for at andre med annen kompetanse kan tilsettes, og det presiseres at personlig egnethet vil tillegges særdeles stor vekt.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Bindal kommune ved Anita S. Lund tlf 750 32 500, epost: postmottak@bindal.kommune.no

 

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

 

 

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no, innen 8. august 2022. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.