Listeforslag - kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret innen 31. mars klokken 12.

Listeforslag fra partier og grupper kan sendes inn elektronisk via Valgdirektoratets digitale løsning:

Elektronisk listeforslag

Et listeforslag er en liste med kandidater som ønsker å stille liste ved valg.


Partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen der de ønsker å stille til valg.
Det er partiene som utarbeider forslag til liste, og listeforslaget er grunnlaget for stemmeseddelen.

Du kan lese mer om listeforslag på Valgdirektoratets hjemmesider. Her vil du også finne informasjon om listeforslag på papir:

Listeforslag - Valg.no

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars klokken 12 i valgåret, altså 2023.
 

Krav og frister
Privatpersoner som ønsker å stille til valg, må stå på et listeforslag. Du kan enten stille for et eksisterende parti eller de kan opprette sitt eget listeforslag. Hvem som helst kan opprette listeforslag, men de må oppfylle visse krav for å kunne godkjennes for å stille til valg.

De godkjente listeforslagene er grunnlaget for stemmesedlene som skal trykkes og brukes i valglokalene i kommunen eller fylket.

Listeforslagene skal behandles innen 1. juni. Valgstyrene sender så sine godkjente lister til Valgdirektoratet. Når Valgdirektoratet har mottatt godkjente lister fra samtlige valgdistrikt, publiseres disse på valg.no