Lokale smitteverntiltak fra 4. januar

Hallene i Bindal stenger og ungdomstrinnet holder rødt nivå fram til 18. januar.

Som følge av de nasjonale smitteverntiltakene som Regjeringen har innført fra 4. januar, holdes de to hallene i Bindal stengt fram til 18. januar.

Ungdomstrinnet ved Terråk skole og Bindalseidet skole holder rødt nivå. Det betyr at elevene skal møte på skolen, men at de holdes adskilt i løpet av skoledagen.

Rødt nivå: 

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Dele klasser inn i mindre kohorter*
  Kohortene* bør ha faste klasserom
  Ansatte bør komme til klasserommet
  Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte
  Unngå trengsel og store samlinger
  Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter*
  Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Skoleskyss
Vi oppfordrer de elevene som kan, å komme seg til skolen uten å benytte skolebuss.

Utdanningsdirektoratet sier i sin veileder følgende: 

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.
 • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør begrenses.
 • Skoleskyss: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport. Elever fra samme husholdning eller samme kohort kan sitte sammen. 
 • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.
 • Det kan gjøres lokale vurderinger i samråd med lokale helsemyndigheter.