Møte i Bindal formannskap

Det vil bli avholdt møte i Bindal formannskap på Holm Camping, torsdag 2. juli 2020, kl.09:00.

Det vil bli befaring av kulturminneløypa og på omsøkte plass for bobiler.