Møte i kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Bindal har møte 12. februar kl 1200 på Bindal rådhus. 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET


I samråd med utvalgets leder innkalles herved til møte som følger;

Dato: Mandag 12. februar
Tid: kl. 12:00 – 15:00
Sted: Rådhuset på Terråk

Til behandling:
Sak 01/2018 – Kontrollutvalgets årsrapport
Sak 02/2018 – Internkontrollrapport lønn og inntekter
Sak 03/2018 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 04/2018 – Eventuelt

Sandnessjøen 30.01.2018
Tobias Langseth
Sekretariatsleder