Møte i kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Bindal har møte mandag 1. oktober, kl.12:00, i Bindal rådhus.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

I samråd med utvalgets leder innkalles herved til møte som følger;

Dato: Mandag 1. oktober
Tid: kl. 12:00 – 15:00
Sted: Rådhuset på Terråk

Til behandling:
Sak 09/2018 – Rapport selskapskontrollprosjekt
Sak 10/2018 – Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen
Sak 11/2018 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 12/2018 – Eventuelt

I forkant av møtet vil det bli avholdt et internt seminar med tema knyttet til kontrollutvalgets rolle, oppgaver og ansvar. Varighet 2–3 timer. Deltakelse er frivillig.

Forfall meldes pr. telefon 909 62 145 eller epost.

Sandnessjøen 18.09.2018
Tobias Langseth (sign)
Sekretariatsleder