Møte i kontrollutvalget

Det er møte i kontrollutvalget mandag 7. mars på Bindal rådhus. 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET
I samråd med utvalgets leder innkalles herved til møte som følger;
Dato: Mandag 7. mars
Tid: kl. 12:00 – 15:00
Sted: Rådhuset på Terråk

Til behandling:
Sak 01/2022 – Kontrollutvalgets årsrapport
Sak 02/2022 – Uttalelse forenklet etterlevelseskontroll
Sak 03/2022 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover [drøfting]
Sak 04/2022 – Rapport forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Sak 05/2022 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 06/2022 – Eventuelt

Her er innkallingen med saker. (PDF, 7 MB)