Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte på Bindal rådhus, Terråk mandag 25. februar kl 1300.