Møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre i Bindal har møte mandag 18. mars kl 1300 på Bindal rådhus

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte mandag 18. mars kl 1300 på Bindal rådhus.