Møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte i kommunestyresalen i Bindal rådhus, Terråk, 23.04.2019, kl. 13:00.