Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte tirsdag 15.11 på Bindal rådhus.

Innkalling til møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre tirsdag 15. november.

Her er innkalling med saksliste.