OFFENTLIG INNSYN - SØKNAD OM NY LOKALITET "GÅSFLESTAREN"

Bjørøya AS søker om klarering av ny akvakulturlokalitet "GÅSFLESTAREN" i Bindal kommune. I den forbindelse legges søknaden ut til offentlig innsyn i perioden 23. mars - 24. april 2018.

Høringsuttalelser sendes skriftlig til: Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 Terråk eller på epost til: postmottak@bindal.kommune.no innen 30. april 2018. 

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur i Bindal kommune i Nordland
Søker: Bjørøya AS, org.nr: 932 186 497
Søknaden gjelder: Klarering av ny akvakulturlokalitet
Søkt størrelse: 4680 tonn
Lokalitet: Gåsflestaren
Koordinater:
Midtpunkt anlegg:        N 65°15,122` Ø 11°33,984`
Midtpunkt fôringsflåte: N 65°15,129` Ø 11°33,812`

Kontaktadresse: postmottak@bindal.kommune.no 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Bindal folkebibliotek, Bindal rådhus. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes Bindal kommune innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Dokumenter i saken:

  1. Oversendelsesbrev fra Nordland fylkeskommune (PDF, 389 kB)
  2.