Om elg i lysløypa

Lensmannen i Bindal oppfordrer derfor til tett kontakt med viltansvarlig i kommunen hvis de møter elg med aggressiv adferd i området ved lysløypa på Terråk.

BREV FRA LENSMANNEN I BINDAL ANGÅENDE SPØRSMÅL FRA TERRÅK IDRETTSLAG OM HÅNDTERING AV ELG LANGS OFFENTLIG LØYPENETT


Jeg er kjent med at det over flere år har vært utfordringer knyttet til elg som blir nærgående, spesielt vinterstid.
Jeg har vært i kontakt med viltansvarlig Karl Erik Solum i Bindal kommune i sakens anledning.
Han opplyser at kommunen er oppmerksom på forholdet og ønsker tilbakemelding fra innbyggere dersom enkelte elg viser tegn til aggressiv adferd mot folk.
De har mulighet til å ta ut enkeltindivid som kan være til fare for personer. Kommunen vil da ta kontakt med politiet som vil bistå under en slik aksjon.


Lensmannen i Bindal oppfordrer derfor til tett kontakt med viltansvarlig i kommunen.

 

Med hilsen
Erik Stovner
lensmann i Bindal