Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte 17. juni

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte på Bindal rådhus mandag 17. juni. Her er innkallingen.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte på Bindal rådhus mandag 17. juni kl 1300 på møterom Heilhornet..