Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte tirsdag 15. juni

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte tirsdag 15. juni på Bindal rådhus. 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte tirsdag 15. juni på Bindal rådhus kl 1000. 

Her er innkalling med saksliste. (PDF, 4 MB)