Resultat av rådgivende folkeavstemning i Bindal

Valgdeltakelse 78%.

Ja: 308

Nei: 642

Blank: 9

Mandag 26. februar var det rådgivende folkeavstemning i Bindal om kommunen skulle slå seg sammen med Nærøy og Vikna. 

Opptellingen viste et stort flertall på 67% for å stå som egen kommune. 32,2% stemte ja. 9 stemte blankt.

Det ble avlagt 959 stemmer, som gir en valgdeltakelse på 78%.