Revisjon av økonomiplan for 2019/2021

Revisjon av økonomiplan for 2019/2021, formannskapssak 24/18, er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset.

Økonomiplan  for 2019/2021, formannskapssak 24/18 finner du her.   
 

 

 

 

Den er lagt ut i papirversjon på Bindal rådhus.