Samband på Helgeland som driftes av Boreal er innstilte

Alle Boreal Sjø sine ferger og hurtigbåter er onsdag 16. desember gått til kai. Sjøfartsdirektoratet har pålagt seilingsnekt etter en revisjon. I Nordland drifter rederiet 14 ferge- og hurtigbåtsamband. Nordland fylkeskommune har satt krisestab.

Nordland Fylkeskommune (NFK) har informert Fylkesmannen om at samband på Helgeland som driftes av Boreal er innstilte grunnet inndragelse av sertifikat. Fylkeskommunen undersøker årsaken til dette og kan ikke på nåværende tidspunkt si om dette er noe som løses på kort sikt eller om dette blir en langvarig situasjon. Alle Boreal sine ferger og hurtigbåter er gått til kai.

NFK har varslet AMK og Politiet.

Fylkesmannen varsler med dette kommunene på Helgeland ved ordfører, rådmann og beredskapskoordinator. I tillegg går dette varselet ut til fylkesberedskapsrådet. Det vil komme en pressemelding fra NFK om situasjonen.

Fylkesmannen vil holde dialog med fylkeskommunen og vil kunne innkalle Fylkesberedskapsrådet på kort varsel om dette skulle vise seg å bli en langvarig situasjon.

DSB varsles også rutinemessig.HILSEN
FYLKESMANNEN I NORDLAND