Skadd rådyr på Terråk

Viltenheten i kommunen vil fram i tid foreta ettersøk av skadet rådyr rundt Nessahaugen og og på området Terråk generelt.

Bindal kommune – Viltenheten vil fram i tid foreta ettersøk av skadet rådyr rundt Nessahaugen og Terråk generelt.

Viltkorpset vil utgjøre fra 2-3 personer og være kledd i gul vest.

I henhold til dyrevelferdsloven skal dyret avlives ut fra det vi har observert.

Vi ber folk være oppmerksomme og rapportere om dette dyret til Bindal kommune – Mob: 970 33 447

Dette søket vil ikke hindre vanlig ferdsel langs turstier.

 

Alternativ til: Morten Okstad – mob: 970 63 935.

                         Kristoffer Gjertsen – mob: 904 01 799

 

Mvh

Bindal kommune

Viltansvarlig

Karl Erik Solum