Søknad akvakultur i Bindal kommune i Nordland

Høringsfristen 31. juli 2024.

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
Søknad akvakultur i Bindal kommune i Nordland.

Søker: Terråk Industripark AS

Søknaden gjelder: Landbasert settefiskproduksjon av laksefisk

Søkt størrelse: årlig produksjon på 4000 tonn MTB, med årlig fôrforbruk på 4100 tonn.

Lokalitet: Brukstomta

Koordinater: Midtpunkt landanlegg N 65º05,347` Ø 12º22,218`

Kontaktadresse: postmottak@bindal.kommune.no

Her er lenke til søknaden (PDF, 179 kB)
Her er lenke til alle vedlegg til søknaden.

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Bindal kommune. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.