Solidaritetsmarkering for Ukraina

Lørdag 24. februar ble det i hele Norge markert at det er to år siden Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina. I Bindal var et femtitalls personer samlet på Bindal museum. 

Lørdag 24. februar ble det i hele Norge markert at det er to år siden Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina. I Bindal var et femtitalls personer samlet på Bindal museum. Ordfører Frode Næsvold ønsket velkommen og introduserte Robert Busch og Nataliia Chernousova-Busch som sammen gikk gjennom noen av konsekvensene av krigen. Ca 30 ukrainere er nå bosatt i Bindal, og i løpet av året kan det komme flere. 

Olena Koncikovska og Olga Kolisnichenko spilte den ukrainske og den norske nasjonalsangen, og bidro med flere musikkinnslag.

Det ble servet to varianter av suppen bortsj med tilbehør og kaker til kaffen.

Bildet viser to musikere - Klikk for stort bilde Jens Chr. Berg