Status på flyktningarbeidet i Bindal kommune

Mange mennesker har flyktet fra Ukraina siden Russlands invasjon i februar i år. Denne ekstraordinære situasjonen har gjort det nødvendig å øke kapasiteten for antall flyktninger i Norge, og Formannskapet i Bindal kommune har i den forbindelse fattet vedtak om bosetting av 15 ukrainske flyktninger i 2022

Per 5. mai har Bindal kommune blitt bedt (av IMDI) om å bosette to ukrainske flyktninger.

Det er et stort engasjement og stor vilje til å bistå de som kommer. Bindal kommune vil i den forbindelse takke alle boligeiere som har tilbudt seg å leie ut boliger til flyktninger, samt takke frivillige organisasjoner som har henvendt seg til kommunen for å bistå i integreringsarbeidet.

Per 5. mai har Bindal kommune opprettet dialog for samarbeid med Bindal frivilligsentral, Bindalseidet velforening, Bindalseidet pensjonistforening og Bindalseidet sanitetsforening.

Dersom du har lyst til å være med å bidra kan du kontakte Bindal frivilligsentral på e-post frivilligsentralen@bindal.kommune.no

Bindal kommune jobber nå med å få plass et godt tjenestetilbud for flyktningene, med tilrettelegging, veiledning og oppfølging lokalt.

For mer informasjon om situasjonen i Ukraina ser her.