Status vedrørende flyktningarbeidet i Bindal kommune

I forbindelse med krigen i Ukraina vedtok formannskapet i Bindal kommune å gi mulighet til at 15 ukrainere kunne bosette seg i Bindal i 2022.

Per 30. september bor det fire personer som defineres som flyktninger fra Ukraina i Bindal. Bindal kommune er nylig bedt om å ta imot seks nye som vil komme i løpet av oktober. Dette er to barnefamilier og de vil bli bosatt på Terråk.

May Lene Øren har nylig startet i jobben som integreringskonsulent. Integreringskonsulenten vil ha ansvaret for å ta imot de nyankomne flyktningene, med planlegging, praktisk bistand og veiledning i bosettings- og etableringsfasen. Veiledningen inneholder også blant annet oppfølging i forhold til hverdagsintegrering. Integreringskonsulenten blir en koordinator mellom tjenestene i Bindal kommune og skal samarbeide med interne og eksterne instanser og frivillige organisasjoner og enkeltmennesker, samt saksbehandle etter lov om integrering og introduksjonsordning. Integreringskonsulenten skal videre gi oppfølging og veiledning av deltakere i målgruppen for introduksjonsprogrammet, som blant annet inneholder norskopplæring og plan for videre skolegang eller jobb.

Bindal kommune vil takke alle som allerede bistår med smått og stort i integreringsarbeidet og dersom du har lyst til å være med å bidra, kan du kontakte Bindal frivilligsentral på epost frivilligsentralen@bindal.kommune.no eller May Lene Øren på may.lene.oren@bindal.kommune.no eller på mobil 476 44 854.