Tiltaksprisen 2019

Kom med forslag innen 1. oktober på hvem du mener bør få Bindal kommunes tiltakspris.

Tiltaksprisen 2019

 

Det er frist 1. oktober for å foreslå kandidater til tiltaksprisen.

§ 1. Tiltaksprisen i Bindal kommune har som formål å stimulere til næringsutvikling eller andre positive tiltak for bosetting og utvikling i kommunen som omfatter miljø eller trivselstiltak

§ 2. Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har vist initiativ og gjort en innsats utover det en kan forvente i tråd med formålet med prisen.

§ 3. Prisen kunngjøres med forslagsfrist 1. oktober, og alle kan foreslå kandidater til prisen.

§ 4. Prisen skal bestå av et diplom underskrevet av ordfører og rådmann, samt en sjekk på kr. 5.000,- som belastes næringsfondet.

§ 5. Formannskapet er jury for tiltaksprisen med rådmannen som saksbehandler. Prisen tildeles på formannskapets siste møte før årsskiftet dersom juryen finner verdige kandidater. Prisen utdeles av ordføreren ved en passende anledning.

 

Send ditt forslag til
postmottak@bindal.kommune.no