Ungdata

Ungdata er en anonym spørreundersøkelse rettet mot elever fra 5. – 10. trinn, og den ble gjennomført i mars 2021 i Bindal.

Ungdata er en anonym spørreundersøkelse rettet mot elever fra 5. – 10. trinn, og den ble gjennomført i mars 2021 i Bindal.
Undersøkelsen gir et bredt bilde av hvordan barna har det, og hva de driver med i fritiden. Undersøkelsen omfatter temaer knyttet til livskvalitet, familie, vennskap, skole, lokalmiljø, mediebruk, deltakelse i fritidsaktiviteter, helse og mobbing.
Ungdata gir en pekepinn om hvordan elevene i Bindal i mellom- og ungdomstrinnet har det, og hva vi må jobbe forebyggende med. Resultatene er presentert for kommunestyret i Bindal, og vil være tema i foreldremøter i Bindalsskolen, blant elevene/elevrådene, ungdomsråd og aktuelle tjenester i Bindal kommune.

Klikk videre på lenkene for å se hva elevene har svart hos oss

http://www.ungdata.no/rapporter/