Unngå reiser til områder med smitte

Bindal kommune anmoder alle innbyggere om å unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra - områder med ukontrollert utbrudd av muterte virusvarianter.

Bindal kommune anmoder alle innbyggere om å unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra - områder med ukontrollert utbrudd av muterte virusvarianter.

Hjemreiser for studenter er å betrakte som en nødvendig reise.

HUSK: Det er nå ekstra viktig å ivareta de generelle rådene og nasjonale anbefalingene, som du finner her:https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus