Utsatt møte

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre skulle hatt møte 28. mai. Dette møtet er utsatt til 18. juni kl 1300.