Vaktbåt for lege, veterinær og brannvakt.

Bindal kommune har inngått avtale med JB Båtskyss AS om drift av vaktbåt for lege, veterinær og brannvakt i kommunen fra 1. mai og fem år fremover. Avtalen innebærer at JB Båtskyss AS vil ha beredskap fra 16:00 til 08:00 på hverdager og hele døgnet i løpet av helg og på helligdager.

Bindal kommune har inngått avtale med JB Båtskyss AS om drift av vaktbåt for lege, veterinær og brannvakt i kommunen fra 1. mai og fem år fremover. Avtalen innebærer at JB Båtskyss AS vil ha beredskap fra 16:00 til 08:00 på hverdager og hele døgnet i løpet av helg og på helligdager. Beredskapen innebærer at rederiet skal ha mannskap om bord i båt på 30 minutters varsel ved oppkall fra legevakt, veterinær eller brann ved behov for båttransport i det avtalte tidsrommet. Det er kun legevakt, veterinær eller brannmannskaper som kan tilkalle båten. Publikum må kontakte legevakt (116117), veterinærvakt (913 94 381) eller brann (110) direkte, og så vil tjenestene selv organisere nødvendig båttransport.

Avtalen vil vesentlig styrke kommunens beredskap på kveld, natt, helger og helligdager. På dagtid (08:00 – 16:00) på vanlige hverdager er beredskapen hovedsakelig ivaretatt av rutegående transport (Ørtind). Skulle det oppstå hendelser som ikke kan løses med rutegående transport, kan den aktuelle tjeneste bestille separate oppdrag fra JB Båtskyss AS, med forbehold om at rederiet har tilgjengelig båt og mannskap.

Hendelser hvor liv og helse er i fare, skal løses med oppkall til 113 og fortrinnsvis ambulansehelikopter. Hvis helikopter ikke er tilgjengelig, vil helseforetaket benytte ambulansebåt.