Verneplan for Horsbergvatnet naturreservat

Statsforvalteren i Nordland har sendt ut på høring verneplan for Horsbergvatnet naturreservat i Bindal. Frist 25. januar 2023.

Statsforvalteren i Nordland har sendt ut på høring verneplan for Horsbergvatnet naturreservat i Bindal.

Frist for å gi uttalelse er 25. januar 2023. Uttalelser sendes skriftlig til: Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø eller på e-post til: fmnopost@Statsforvalteren.no med kopi til olmnu@statsforvalteren.no.

 

Du finner forslaget her: Høring om forslag om vern av Horsbergvatnet, Svenningvika og Torselva naturreservater i Nordland