Vikariat som barne- og ungdomsarbeider

Ved Terråk skole er det ledig:
80% midlertidig stilling som barne- og ungdomsarbeider for perioden 1.8.21 - 31.7.22.
68% vikariat som barne- og ungdomsarbeider for perioden 1.8.21 -- 28.2.22.

Søknadsfrist er 22. juni 2021.

Vikariat som barne- og ungdomsarbeider

Ved Terråk skole er det ledig:

 • 80% midlertidig stilling som barne- og ungdomsarbeider for perioden 1.8.21 - 31.7.22.

 • 68% vikariat som barne- og ungdomsarbeider for perioden 1.8.21 -- 28.2.22.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
 • Erfaring fra arbeid med barn med funksjonsnedsettelse
 • I vikariatet er det ønskelig med erfaring med barn med diabetes
 • Gode norskkunnskaper
 • Tilsettingen krever godkjent politiattest
 • Personlig egnethet vektlegges

Arbeidsoppgaver

 • Tett oppfølging av en eller flere enkeltelever i skole/SFO, med veiledning fra vernepleier
 • Tett oppfølging av elever med funksjonsnedsettelse
 • Bistå klasser i undervisningssituasjonen
 • Bidra til trivsel og trygghet for elever og kollegaer
 • Bidra til et godt skole-/hjemsamarbeid

Personlige egenskaper

· Har evne til å skape gode og trygge relasjoner i skolemiljøet

· Er velfungerende og samarbeidsorientert i team

· Deltar aktivt i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø på skolen

· Samarbeider godt med foresatte

Dersom vi ikke mottar søkere med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, vil andre søkere med relevante fagbrev eller erfaring bli vurdert.

Ved interne omrokkeringer i rekrutteringsprosessen, kan det oppstå ledighet i andre stillinger/stillingsstørrelser med tilsvarende kvalifikasjonskrav. Søkerlisten vil da benyttes til å rekruttere inn i disse stillingene.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor Kari Lillemark, mobil: 48 17 85 12, kari.lillemark@bindal.kommune.no

For stillingen gjelder tilsetting og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no innen 22.6.2021. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.